malewicz był prekursorem minimalizmu i twórcą suprematyzmu - dążenia do maksymalnego uproszczenia form, zerwania z narracją i przedmiotowością w sztuce